Agenda

14:00 – 15:00

Sesja inauguracyjna

Sesja inauguracyjna Łódzkich Dni Medycyny Pracy

PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Paweł Wdówik

Jolanta Walusiak-Skorupa
Paweł Wdówik

14:00 – 14:30

COVID-19 w miejscu pracy – wyzwania i szanse

PRELEGENT: prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

14:30 – 15:00

Medycyna pracy w dobie pandemii w praktyce – problemy i wątpliwości

PRELEGENT: lek. Paweł Wdówik
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, oddział w Radomiu

15:00 – 16:15

COVID-19 w medycynie pracy

Sesja poświęcona problematyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, konsekwencjach zachorowania na COVID-19 podczas świadczenia pracy oraz możliwym wpływie stosowania środków ochrony osobistej na zdrowie pracowników

PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Paweł Wdówik

Jolanta Walusiak-Skorupa
Paweł Wdówik

15:00 – 15:20

Konsekwencje zdrowotne spowodowane stosowaniem środków ochrony osobistej

PRELEGENT: prof. dr hab. Marta Wiszniewska

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

15:20 – 15:40

COVID-19 jako choroba zawodowa

PRELEGENT: dr Marcin Rybacki

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

15:40 – 16:00

Etiologia zawodowa COVID-19 – opis przypadku

PRELEGENT: dr Teresa Łoś-Spychalska, lek. Ewa Kaczanowska-Burker

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy

16:00 – 16:15

Dyskusja/Sesja pytań i odpowiedzi

16:45 – 18:30

Zapobieganie chorobom zakaźnym

Sesja poświęcona zagadnieniom zapobiegania chorobom zakaźnym, podczas której zostaną omówione nie tylko dane dotyczące skuteczności szczepionek przeciw COVID-19, ale także także innych środków ochrony osobistej. Poruszana zostanie też problematyka innych zakażeń przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową.

PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. Marta Wiszniewska, dr Marcin Rybacki

Marta Wiszniewska
Marcin Rybacki

16:45 – 17:05

Szczepienia dla dorosłych – pneumokoki, grypa – najważniejsze wyzwania

PRELEGENT: prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Warszawski Uniwersytet Medyczny

17:05 – 17:25

Skuteczność środków ochrony osobistej w profilaktyce COVID-19

PRELEGENT: dr Anna Kozajda

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

17:25 – 17:45

Szczepienia przeciwko COVID-19 – co warto wiedzieć?

PRELEGENT: dr hab. Ernest Kuchar

Warszawski Uniwersytet Medyczny

17:45 – 18:05

Krztusiec – dlaczego szczepimy osoby dorosłe? – wykład sponsorowany GSK

PRELEGENT: dr hab. Ernest Kuchar

Warszawski Uniwersytet Medyczny

18:05 – 18:15

Boostrix – profilaktyka krztuśca u dorosłych

PRELEGENT: Grzegorz Spinek
Konsultant szczepień dorosłych firmy GSK

18:15 – 18:30

Dyskusja/Sesja pytań i odpowiedzi

9:00 – 10:30

Choroby odkleszczowe nabyte w miejscu pracy

Sesja poświęcona chorobom odkleszczowym nabytym w miejscu pracy, podczas której poruszona zostanie między innymi wiarygodność testów diagnostycznych wykorzystywanych w orzecznictwie dotyczącym chorób zawodowych. W trakcie sesji omówione zostaną także powikłania oraz odległe następstwa zakażeń patogenami przenoszonymi przez kleszcze.

PRZEWODNICZĄCY: dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, lek. Lidia Włodarczyk

Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
Lidia Włodarczyk

9:00 – 9:30

Choroby odkleszczowe w orzecznictwie o chorobach zawodowych

PRELEGENT: dr Agnieszka Lipinska-Ojrzanowska
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

9:30 – 9:45

Problemy kardiologiczne w wybranych chorobach zakaźnych

PRELEGENT: dr Marcin Ojrzanowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

9:45 – 10:00

Problemy neurologiczne w chorobach odkleszczowych

PRELEGENT: lek. Lidia Włodarczyk
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

10:00 – 10:15

Stan zdrowia psychicznego osób z rozpoznaniem neuroboreliozy

PRELEGENT: mgr Kaja Staszewska
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

10:15 – 10:30

Dyskusja/Sesja pytań i odpowiedzi

11:00 – 13:00

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem

Sesja poświęcona zagadnieniom opieki profilaktycznej nad pracownikiem, podczas której przedstawiony zostanie wpływ wybranych warunków pracy i czynników narażenia na zdrowie pracujących. Ponadto zaprezentowane zostaną dane dotyczące działalności służby medycyny pracy podczas ograniczeń spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii.

PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. dr hab. Edyta Reszka

Jolanta Walusiak-Skorupa
Edyta Reszka

11:00 – 11:20

Metody oceny wydolności narządu głosu w badaniach profilaktycznych pracowników

PRELEGENT: prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

11:20 – 11:40

Biomarkery wrażliwości genetycznej w środowiskowym i zawodowym narażeniu na czynniki chemiczne

PRELEGENT: dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

11:40 – 12:00

Wpływ pracy zmianowej na zdrowie

PRELEGENT: prof. dr hab. Edyta Reszka
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

12:00 – 12:20

Spondyloartropatie zapalne w gabinecie lekarza medycyny pracy

PRELEGENT: dr hab. Joanna Makowska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12:20 – 12:40

Zasoby i działalność jednostek podstawowych służb medycyny pracy w okresie pandemii

PRELEGENT: dr hab. Andrzej Marcinkiewicz
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

12:40 – 13:00

Dyskusja/Sesja pytań i odpowiedzi

13:30 – 15:00

Panel ekspertów – ocena funkcjonowania nowych wskazówek metodycznych

Sesja prowadzona w formie dyskusji, podczas której omówione zostaną obserwacje płynące z kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy prowadzonych przez wybrane wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

PROWADZĄCY: dr Marcin Rybacki, lek. Paweł Wdówik

Marcin Rybacki
Paweł Wdówik

15:00 – 15:30

Podsumowanie konferencji

Dołącz do nas. Zarejestruj się na konferencję