Przewodniczący sesji

Sesja inauguracyjna

prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa i lek. Paweł Wdówik

Sesja poświęcona problematyce
Wystąpienia na sesji:

COVID-19 w miejscu pracy – wyzwania i szanse

Medycyna pracy w dobie pandemii w praktyce – problemy i wątpliwości

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytania do prowadzących?

Covid-19 w medycynie pracy

prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa i lek. Paweł Wdówik

Sesja poświęcona problematyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, konsekwencjach zachorowania na COVID-19 podczas świadczenia pracy oraz możliwym wpływie stosowania środków ochrony osobistej na zdrowie pracowników.
Wystąpienia na sesji:

Konsekwencje zdrowotne spowodowane stosowaniem środków ochrony osobistej

COVID-19 jako choroba zawodowa

Etiologia zawodowa COVID-19 – opis przypadku

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytania do prowadzących?

Zapobieganie chorobom zakaźnym

prof. dr hab. Marta Wiszniewska i dr Marcin Rybacki

Sesja poświęcona zagadnieniom zapobiegania chorobom zakaźnym
Wystąpienia na sesji:

Szczepienia przeciwko COVID-19 – co warto wiedzieć?

Skuteczność środków ochrony osobistej w profilaktyce COVID-19

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytania do prowadzących?

Choroby odkleszczowe nabyte w miejscu pracy

dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Sesja poświęcona chorobom odkleszczowym nabytym w miejscu pracy
Wystąpienia podczas sesji:

Choroby odkleszczowe w orzecznictwie o chorobach zawodowych

Problemy kardiologiczne w wybranych chorobach zakaźnych

Problemy neurologiczne w chorobach odkleszczowych

Stan zdrowia psychicznego osób z rozpoznaniem neuroboreliozy

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytania do prowadzących?

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem

prof. dr hab. Edyta Reszka i dr hab. Andrzej Marcinkiewicz

Sesja poświęcona zagadnieniom opieki profilaktycznej nad pracownikiem
Wystąpienia podczas sesji:

Biomarkery wrażliwości genetycznej w środowiskowym i zawodowym narażeniu na czynniki chemiczne

Wpływ pracy zmianowej na zdrowie

Zasoby i działalność jednostek podstawowych służb medycyny pracy w okresie pandemii

Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w działalności lekarza medycyny pracy

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytania do prowadzących?