Potwierdzenie rejestracji

Potwierdzenie rejestracji

Dziękujemy za zgłoszenie na Konferencję Łódzkie Dni Medycyny Pracy, która odbędzie się w dniach 22-23.10.2021

Opłatę, zgodnie z poniższym cennikiem, należy uiścić przelewem na konto Instytutu Medycyny Pracy:

Bank Pekao S.A.
07 1240 1792 1111 0011 0158 0710
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika/ŁDMP

Członkom Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy przysługuje rabat w wysokości 100 zł.
Warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty konferencyjnej jest uregulowanie składek członkowskich, zgodnie ze Statutem PTMP.

Po dokonaniu płatności, uczestnikom, którzy zaznaczyli taką opcję, wystawimy fakturę VAT, która zostanie przesłana w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres email. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę w formie tradycyjnej proszeni są o przesłanie informacji na adres: szkolenia@imp.lodz.pl

Powyższe informacje oraz dane do logowania otrzymacie Państwo mailowo na adres podany w zgłoszeniu

wysokość opłat

do 30.09.2021

po 30.09.2021

dla członków PTMP

400 PLN

500 PLN

dla pozostałych uczestników

500 PLN

600 PLN