Archiwum

mgr Kaja Staszewska: psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Interesuje się szeroko rozumianą psychologią zdrowia i neuropsychologią, w szczególności zagadnieniami zdrowia psychicznego pracowników, funkcjonowania poznawczego w przebiegu chorób przewlekłych, neurologicznych i neuroinfekcji, wpływem lęku i depresji na funkcjonowanie i zdrowie człowieka...

dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP: absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności na Politechnice Łódzkiej. Zawodowo związana z Instytutem Medycyny Pracy od 2004r. Obecnie swoją działalność naukową realizuje w Zakładzie Badań Translacyjnych, głównie w obszarze biomarkerów wrażliwości oraz efektu w środowiskowym i zawodowym narażeniu na substancje kancerogenne...

prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch: lekarz specjalista w zakresie pediatrii, epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie epidemiologii, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego....