Archiwum

dr n.med. Teresa Łoś-Spychalska: Kierownik Specjalistycznej Przychodni Ochrony Zdrowia Pracujących Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy...

dr Anna Kozajda: Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Biologicznego. Koordynator Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Czynników Biologicznych. Ekspert w dziedzinie zawodowej i środowiskowej ekspozycji na szkodliwe działanie czynników biologicznych...

lek. Ewa Kaczanowska-Burker: Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego...