Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Dni Medycyny Pracy / Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

ABOUT

dr n.med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska: Kierownik Oddziału Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

SESJA 2

Choroby odkleszczowe nabyte w miejscu pracy