Ewa Jabłońska

Dni Medycyny Pracy / Ewa Jabłońska

Ewa Jabłońska

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

ABOUT

dr hab. Ewa Jabłońska prof. IMP:
absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności na Politechnice Łódzkiej. Zawodowo związana z Instytutem Medycyny Pracy od 2004r. Obecnie swoją działalność naukową realizuje w Zakładzie Badań Translacyjnych, głównie w obszarze biomarkerów wrażliwości oraz efektu w środowiskowym i zawodowym narażeniu na substancje kancerogenne

SESJA 2

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem