Ewa Kaczanowska-Burker

Dni Medycyny Pracy / Ewa Kaczanowska-Burker

Ewa Kaczanowska-Burker

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy

ABOUT

lek. Ewa Kaczanowska-Burker: Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

SESJA 2

COVID-19 w medycynie pracy