Joanna Makowska

Dni Medycyny Pracy / Joanna Makowska

Joanna Makowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ABOUT

dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof. UM w Łodzi: lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i reumatologii, Kierownik Kliniki Reumatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM – CSW w Łodzi oraz Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii dla województwa łódzkiego.

SESJA 2

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem